Hai nữ sinh viên của Đại học Đà Nẵng được trao Giải thưởng "Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022"

Hai nữ sinh viên của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vinh dự thuộc Top 20 nữ sinh tiêu biểu được công bố sẽ được trao Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022 gồm: Trần Hà Bảo Thi, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN và Đỗ Thị Ngọc Hằng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN.

Đây là Giải thưởng uy tín, thường niên được Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, ngành hữu quan tổ chức từ năm 1999 nhằm tuyên dương, khen thưởng các nữ SV có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc, tiêu biểu trong một số lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn cán bộ nữ, chất lượng cao, phục vụ phát triển đất nước.


Sinh viên Trần Hà Bảo Thi, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN được nhận Giải thưởng ở lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá có thành tích xuất sắc: Giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021-2022; Học bổng Vallet năm học 2021-2022; Kết quả học tập Xuất sắc 02 năm liền 2019-2020 và 2020-2021; Đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm 2022; Có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đoàn, Hội và hoạt động tình nguyện vì cộng đồng…

Sinh viên Đỗ Thị Ngọc Hằng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN được nhận Giải thưởng ở lĩnh vực Công nghệ Vật liệu có thành tích xuất sắc: Có 02 bài báo khoa học quốc tế được công bố trên các tạp chí uy tín (thuộc danh mục Q1), trong đó có 01 bài là tác giả chính, 01 bài đồng tác giả; Giải Nhất “Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học ĐHĐN” năm học 2020-2021; Đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm 2021 và đạt Giải thưởng 9/1 cấp thành phố…


Giải thưởng năm nay được mở rộng, nâng tầm về chất lượng nhằm tạo nguồn, chủ động hội nhập với Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 cũng như trong tiến trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số quốc gia, theo đó có 15 lĩnh vực/ngành khoa học công nghệ được xét chọn bao gồm: Công nghệ Sinh học; Khoa học Máy tính; Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật Phần mềm; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật Máy tính; Công nghệ Kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử; Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa; Công nghệ Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Vật liệu; Công nghệ Kỹ thuật Môi trường và Công nghệ Kỹ thuật Hạt nhân.